Olga Larsen

En fandens billedmager

Olga Larsens fortællinger

Olga Larsen levede hele sit voksenliv, indesluttet og ensom. Hendes kontakt med omverdenen var indskrænket til de herskaber, hvor hun boede og arbejdede som kokkepige. Senere, da hun fik sin egen bolig, var det kun de handlende, hvor hun gjorde sine småindkøb og kvarterets vilde katte, som hun var i kontakt med. Tiden gik med håndarbejdet og med at fabulere om det lille landbrug med mange husdyr og den tilværelse, hun drømte om.

Hendes univers var befolket med guder og fandener, konger og husmænd. En skøn sammenblanding af kristendom og nordisk mytologi, som foregik i hendes forvirrede hoved.

Det har hun givet os et indblik i ved at skrive nedennævnte fortællinger i to breve og på en dug af lagenlærred i broderet håndskrift.

Per Abildsø

 

Older Norddiks Sandhed.

Konge Stammens Bondske Oprindelse
med Krans af Gult Rav.

Husmands Stammers Bondske Oprindelse.

Som jeg fik det ved de Otte Danske
Hundesnude Guder og en Dansk Fanden.

Først kom de Danske rødbrune Heste med de lyse Sokker og Hale,
med Rotten ved Hoven løbende fra et Kvædder Æble Træ ligesom
Ræven løber ud af Hulen til Kong Arrilds og Dronning Rosas Gaard
ind i Stalden.

Så kom de Danske Graa Geder med Musen ved Kloven løbende fra et
Gråpærre Træ til Husmands Karl og Husmandskonen Karlas Gaard.

Så kom Hunde og Faar til Kongegården
dels i Stuen og dels i Stalden.

Så kom graa Katte og graa Kaniner til Husmands Gaard
dels i Stuen dels i Stalden.

Min Travhed med Gobeliner af Guder og Fandner medens det hedder
Naadens Dag, ogsaa Færø Fanden, Islandsk Fanden, og Grønlandsk Fanden.

Jeg glæder mig til det lille Landbrug med Geder, Kaniner og Katte og lidt Høns
med i Lykken.

Olga Larsen.

 

Som jeg fik det ved Hundesnuder

Det var Foraar April Maaned for første Gang i Danmark. Dronning Rosa og Husmandskonen Karla nød deres Spinderok hver i sin Bondske Lejlighed. Og Kong Arrild nød sin Væv og Husmand Karl nød sin Væv. Hos Kong Arrild legede Hunde og Faar i Stuen. Hos Husmand Karl legede Katte og Kaniner i Stuen.

Guderne Hundesnude havde travlt med at save i meget store Træ Stammer som den Store Skaber selv havde fældet. Fannen havde travlt med at pinde Træknollene ud. Saa kom Maj maaned. Frøene lå i Skindposer som stod i Række på Hylde uden Haar hos Kong Arrild. Med Gedehaar udvendig hos Husmand Karl med Snøre Baand i Øverste Kant. Hundesnuder og Fanden havde Brykhus til Øl og noget Haandværk. Kong Arrild fik travlt med Hest og Plov og laante ogsaa Husmand Karl Hest og Plov. De pløjede Maj Maaned var Regnfuld. Men der blev pløjet og Frøene kom ned og noget Korn. Siden blev der hyppet og skuffet og de frydede sig ved at se det spire op efter deres Hænders Flid. Ved Havnen laa et Skib med dejlige Master. Hundesnuder og Fanne tog Afsked med Kongepar og Husmandspar og sejlede ud langs Dansk Kyst. Husmand Karl græd for første Gang da Gudder og Fanne var sejlet afsted. Husmandskonen Karla trøstede ham. Efter nogle Dage kom Guder og Fanne igen med Torsk, Rødspætter og Skrupper som Kongepar og Husmandspar med Fryd tog imod. De klappede og kyssede hinanden for saadan en Spise, Stegt og kogt.

 

Så kom Høstens Tid med megen Flid Og Guder og Fanne havde travlt med at hjælpe baade Kong Arrild og Husmand Karl. De nød al mulig veltillavet Mad og Deres 4 Potter Mælkespand af Rustfrit Staal paa Bordet i Stuen. Baade Kongepar og Husmandspar. Det var snart Dagen at der skulde komme Menneskebarn til Verden. Guder og Fanne havde travlt med at lave Fløjter og øve sig op. Saa kom Dagen. Først Kong Arrilds Søn og Gudderne og Fannen mødte op med Fløjter og Dans foran Vindduet i Stuen for at byde Menneske Barnet Velkommen. Det gik til på samme Maade da Husmand Karl fik sin Søn den første foran deres Stue Vinddue. Guderne Hundesnude og Fannen var saa glade for De små der var kommet at de tilbød sig at vadske baade Børnenes og Forældrenes Tøj i Længere Tid. Og gik og tørrede Bleer med Flid. Af og til saa baade Gud og Fanne baade Konge og Husmand paa Knæ ved Vuggen og takke den store Skaber for saa dejligt et Barn. Drengebarn. Senere tog Gudder og Fanne til Sverrig med deres Skib og kom lige til Svensk Hans og Hansine Bondegaard da Timen var kommet at hun skulde føde det første Barn et Pigebarn. Dagene derefter saa Gud og Fanne Bonnen Hans af og til på Knæ ved Vuggen. Det var takke Bøn for den lille. Senere oplevede De at komme til Tysk Bondegaard. De havde et Barn i Vuggen. Landbrug og Haandværk Bonden Jens og Jensine. Bonden Jens havde alt samme taknemlige Knæfald ved Vuggen for en Datter.
Olga Larsens dug med broderet tekst
Som jeg fik det ved Hunde Snuder 8 i Kor og en Fanne. Det var Foraar i Danmark Kong Arild og Dronning Rosa nød Deres Bonde Gaard med Spinde Rok og Væv. Og Husmand Karl og Husmands Konen Karla nød Deres Husmands Gaard ogsaa med Spinde Rok og Væv. Guderne og Fannen havde Bryghus til Øl. Spiseligt Dyr Heste Kød, Okse Kød, Faare Kød, Svine Kød, Hønse Kød, Gede Kød, Kanin Kød. Fodder til Dyr Korn, Heste Gullerødder, Kaalrabbi Roe, Kartofler, Hvidkaal. Taksigelsens Røgelse Timiand og Violer. Gudernes Velsignelse til Selvstændige Bonde Gaarde Og Fannens Velsignelse til Selvstændige Husmands Gaarde. Gode Frugttræer Røde Flaske Æbler, Gule Kvædde Æbler, Grød Pærer, Sorte Skov Kirsebær. Der hører 20 Ege Træer til en Ege Skov. Der hører 20 Bøge Træer til en Bøge Skov. Der hører 20 Fyrre Træer til en Fyrre Skov. Der hører 20 Grand Træer til en Grand Skov. Der hører 20 Skovnødde Træer til en Skovnødde Skov. Krat Busk Solbær Sandflugtsdæmpende Plante Krybende Pil Graaris.

Timiand til Køkken Brug. Overvintrer Gror godt i Sandjord kan gødes med Aske og Sod. Maj Roer kan sættes til baade Foraar og Efteraar. Anden Grøde Efteraars. Vilde Marksyrer. Frøene kan lægges i Jorden om Efteraaret saa giver det Syre Blade til en Foraars Ret. Bølle Bær Grøfte Plante. Grand Træer kan trække Lyng Rødderne op. Tranebær Tørve Plante. Heste Lov Tre Aar gamle Heste til Hestesko. Eng Heste og Trav Heste uden Sko. Strand Vej Kørevej langs med Kartoffel Mark. Lande Vej Kørevej langs med Roe Mark. Rug Mark Hvede Mark Væve Hør. Mark Plov Rive Tromle til Heste. Kærne Planter af Frugt Træer inden Dørs i Tilfælde af Strenge Vintre. Hunde ved Faar Katte ved Kaniner. Hamp til Segl Garn og Tov på Solskins Jord. Hylde Bær Træer på Strand Eng og Skov Eng. Køkken Mark med Pebberrods Grøft. Timiand, Danske Ærter, M- ogPastenak, Kommen, Pebberods Grøft med Sten Begrænsning. Huler til Fodder roer. Vand Mose Skov med Bøg, Rød El, Rønnebær Træer. Ruskins S- Planter. Tørve Græs med Smør Blomster. Skov Jordbær. Skæppe Sække til Kartofler. Svedske Blomme Træer. Hybbe og Skuffe Jern. Haardt Træ til Blok og Slagteri Økse til Stue Kat og Kaniner. Slagteri Bord til Faar og Geder. Slagteri Kølle til Pindsvin og Skrubtudser.

Heste Kød Benløse Fugle.
Kødet skæres i Skiver og brankes.
En Svedske og lidt Timian lægges i
hvert Stykke og rulles sammen,
bindes med tyndt Segl Garn
vendes i Hvede mel.
Lidt Salt og Pebber.
B- Vand hældes
paa koges til de er møre
spises med kogte Kartofler.
Fisken Hav Kat.
Kødet skæres i Skiver
vendes i Æg og Mel
og steges brune.
Spises med kogte Kartofler.
Fisken K - .
Flaaes og skæres i
Finger Længde Stykker
Vendes i Mel og brunes
Spises med kogte kartofler
Kong Arilds og Dronning Rosas Older børn.
Mandlig Høj Hue af Muldvarpeskind.
Kvindelig lille Muldvarpe Skind Krave paa Kjolen.
Middag på Skjold Borg.
Stegte Mose Ænder og Svedske Tærte.
Husmands Karl og Karlas Older Børn.
Mandlig Hue af Kanin Skind.
Kvindelig Kaninskinds Krave paa Kjolen.
Middag på Skjold Gaard. Stegte Kaniner
Og Svedske Tærte.

Danske Gud Hundesnude med
et Dansk Hundeskind i
højre Haand over G-
Ind Kan.
Dansk Fannen med det
Danske Alfabet i højre Haand.
Og den Danske Han Kat
ved venstre Knæ.
Gudernes højde 3½ Alen.
Fannen Højde 4 Alen.
Hyben Hunds Roar.
Ugens syv Dage. Søndag,
Mandag, Tirsdag, Onsdag,
Torsdag, Fredag, Lørdag.
Halm Lo Loft Hø Loft
- Loft
Husmand Karls Fest.
Middag Stegte kaniner.
Velkogte Vinter Voks
Bønner. Og kogte Kartofler.
Stegt Gede Lever med Skalotte Løg
- Spises med kogte Kartofler.
Faare Steg med Pastenak Rod
Spises med kogte Kartofler.